کشتی فرنگی

آزاد و فرنگی کاران اعزامی به جام جهانی صربستان معین شدند

به گزارش خبرنگاران، حمید سوریان با بیان این مطلب اضافه نمود: پس از اعلام نظر سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در خصوص اعزام کشتی گیران کشورمان به رقابت های جام جهانی صربستان، فدراسیون کشتی اقدامات اعزام 4 کشتی گیر و 2 مربی در رشته های آزاد و فرنگی...

1 دی 1399