10 استراتژی آموزش و پرورش برای بازگشایی تدریجی و باشکوه مدارس در شروع مهر

به گزارش یزد بلاگ، تهران (پانا) - معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نشست شورای معاونین آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با بیان 10 استراتژی بازگشایی مدارس در امسال گفت بازگشایی تدریجی، اقتضایی و ترکیبی مدارس با حفظ سلامت دانش آموزان، ارتقای کیفیت، تفویض اختیار به مدارس، قانع کردن سازی جامعه، استفاده از تجربیات دوران کرونا و آرامش و پرهیز از هرگونه تنش 10 استراتژی آموزش و پرورش برای مهری باشکوه است.

10 استراتژی آموزش و پرورش برای بازگشایی تدریجی و باشکوه مدارس در شروع مهر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سید جواد حسینی در این نشست اظهار کرد: بعد از 18 ماه از توسعه کرونا که نظام تعلیم وتربیت دچار دگرگونی شد از اول مهر بنا به دلایل متعددی آموزش های حضوری هم شروع خواهد شد اما با مقاومت هایی روبرو هستیم که احتیاجمند قانع کردن سازی جامعه است. مهر سال جاری پیچیده ترین مهر بعد انقلاب است و برای بازگشایی مدارس باید فکر جامعه، اولیا و دانش آموزان را آماده سازیم.

حسینی با بیان اینکه پروژه مهر مهمترین سنجه عملکردی مدیران آموزش و پرورش است و در همه ابعاد تعلیم و تربیت تاثیر گذار است اظهار کرد: پروژه مهر در واقع فرایند است که از مهر شروع می گردد و تا مهر سال بعد ادامه دارد. اگر بخواهیم جامعه زنگ نزند باید زنگ مدارس را به خوبی بنوازیم.

معاون وزیر با بیان چرایی شروع آموزش های حضوری گفت: معلمان و مدیران آموزش و پرورش سنجیده ترین واکنش را در عصر کرونا داشتند و معلمان را می توان مجاهدان آموزش درعصر کرونا نامید. کرونا شرایطی را ایجاد کرد که نظام تعلیم و تربیت به ناچار به سمت آموزش های مجازی و از راه دور رفت.

حسینی با اشاره به آسیب های آموزش های مجازی گفت: اولین آسیب آموزش های مجازی افت زیاد کیفیت نظام یاددهی و یادگیری بود و این افت کیفیت هم در نظام دنیای و هم در کشورمان مشهود بود.

معاون وزیر با بیان اینکه مطالعات یونسکو و سازمان ملل نشان می دهد تحصیل 94 درصد از یادگیرندگان در نبود مدرسه با اختلال روبرو شده است اظهار کرد: بر اساس این مطالعات 99 درصد دانش آموزان در کشورهای با عایدی میانه و کم تحت تأثیر شرایط منفی کرونا قرار گرفته اند. در مهر سال گذشته 110 کشور مدارس را تعطیل کردند که 550 میلیون یادگیرنده تحت تاثیر این تعطیلی قرار گرفتند.

وی با اشاره به نظر سنجی یونسکو تحت اسم بچه ها را نجات دهیم گفت: بر اساس این نظر سنجی که در بین دانش آموزان 11 تا 17 ساله 64 کشور دنیا اجرا شده است، از هر 10 نفر دانش آموز 8 نفر احساس نموده اند چیز کمی آموخته اند یا نیاموخته اند و 80 درصد احساس نموده اند برای یادگیری با مانع جدی روبرو بوده اند.

حسینی با بیان اینکه آموزش و پرورش ایران هم در عصر کرونا دچار چالش شد گفت :مطالعات مرکز آنالیز های استراتژیک ریاست جمهوری در کشورمان نشان میدهد در ایام کرونا و آموزش های مجازی تنها 35 درصد دانش آموزان حضور کافی و آنلاین در فضای مجازی داشته اند.

وی اضافه نمود: بر اساس این مطالعات 33 درصد دانش آموزان فقط حضور کمی به جای حضور کیفی در آموزش های مجازی داشته اند و حضور موثری برای یادگیری تعمیق یافته نداشته اند و 33 درصد دانش آموزان هم کمتر از 5 ساعت در هفته از شاد استفاده نموده اند.

حسینی گفت: در مجموع این مطالعه نشان می دهد تنها 24 درصد از دانش آموزان معتقدند آموزش های مجازی کیفیتی مانند آموزش های حضوری داشته است، 42 درصد دانش آموزان آموزش ها را در حد قابل قبول ارزیابی نموده اند و 33 درصد دانش آموزان آموزش های مجازی را ضعیف ارزیابی نموده اند.

وی گفت: بر اساس نتایج این مطالعه از هر 4 دانش آموز 3 دانش آموز معتقدند آموزش های مجازی نتوانسته است کیفیت آموزش های حضوری را داشته باشد و خلا آموزش های حضوری را جبران کند. نتایج تمام مطالعات نشان می دهد نظام یاددهی و یادگیری که اساس توسعه هر جامعه است با صدمه و لطمه جدی روبرو شده است.

معاون وزیر با تاکید بر اینکه تعطیلی مدارس موجب توسعه و تعمیق بی عدالتی شده است گفت: تعطیلی مدارس بیشترین آسیب را به قشر آسیب پذیر زده است زیرا خانواده های کم برخوردار دسترسی کمتری به ابزار دیجیتالی دارند و این خانواده ها کمتر پشتیبان و حامی دانش آموزان در آموزش های مجاری هستند.

وی با بیان اینکه مدرسه محیطی حفاظتی است و فقدان دسترسی به مدرسه برای قشر کم برخوردار آسیب ها را رشد می دهد گفت: بهداشت و سواد بهداشتی در خانواده های کم برخوردار کم است و مدرسه می تواند جبران نماینده این سواد کم بهداشتی باشد. بسیاری از دانش آموزان کم برخوردار در مدارس شبانه روزی تحصیل می نمایند و تعطیلی این مدارس موجب عدم برخورداری دانش آموزان از مواد مغذی و افزایش سو تغذیه در بین دانش آموزان کم برخوردار شده است.

معاون وزیر با اشاره به آسیب های فضای مجازی و در خانه ماندن دانش اموزان بر سلامت های روانی دانش آموزان گفت: سازمان بهداشت دنیای سلامت را فقط سلامت بدنی نمی داند و سلامت را دارای ابعاد مختلفی می داند و پژوهش ها نشان می هد تعطیلی مدارس بر ابعاد مختلف سلامت دانش آموزان موثر بوده است.

وی اضافه نمود: افزایش رفتاری های پرخاشگرانه، تغییر در اشتها، اختلال در خواب برهم ریختگی در نظم خانواده، افزایش تعارضات خانوادگی، پرخوری، کم تحرکی، قلدری، کاهش آستانه تحمل ، کسالت، انزوا، اعتیاد اینترنتی، افسردگی عدم وجود فضای مناسب برای آموزش های مجازی و عدم آموزش آداب معاشرت از جمله آسیب های در خانه ماندن دانش آموزان است. نتایج مطالعات نشان می دهد عدم حضور دانش آموزان در مدارس موجب افزایش آسیب های روانی می گردد لذا ضرورت دارد به سمت بازگشایی مدارس حرکت کنیم.

حسینی با اشاره به بخشی دیگر از مطالعات مرکز آنالیز های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: بر اساس این مطالعات در 38 کشور دارای نرخ بالای مرگ و میر و پیش از واکسیناسیون سراسری فقط 6 کشور مدارس را تعطیل نموده اند در حالی که 24 کشور در اوج موج دوم مدارس را تعطیل نکردند. سازمان دنیای بهداشت و یونیسف مشترکا از مقامات کشورهای دنیا خواسته اند بازگشایی مدارس را با رعایت پروتکل های بهداشتی در دستور کار خود قرار دهند.

وی تصریح کزد؛ هیچ مطالعه ای و مستندی در دنیا منتشر نشده است که ثابت کند بازگشایی مدارس در پاندمی کوید 19 موثر بوده و یا موثر نبوده است اما مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد نرفتن به مدارس موجب آسیب های فراوانی شده است.

وی با بیان اینکه علیرغم ضرورت بازگشایی مدارس هنوز جامعه و پروتکل های بهداشتی برای این بازگشایی به صورت کامل مهیا نیست اظهار کرد: در پارادایم نو و مهر پیش رو باید آموزش ها ترکیبی باشد و این موضوع بسیار سختی است زیرا احتیاج به قانع کردن جامعه، خانواده و دانش آموزان دارد و بعلاوه خود شرایط کرونا هم مبهم است و آینده آن و جامعه نامشخص است.

معاون وزیر با اشاره به استراتژی و راهبردهای آموزش و پرورش در مهر پیش رو گفت: استراتژی آموزش و پرورش شروع مهری باشکوه و بی دغدغه است.

معاون وزیر در ادامه با بیان 10 اصلی که باید در بازگشایی مدارس و آموزش های حضوری در کنار سایر آموزش ها رعایت گردد گفت: اولین اصل بازگشایی مدارس به صورت تدریجی است و تدریجی بودن به مفهوم این است که از اول مهر نه مدارس صد درصد حضوری است و نه صد درصد مجازی بلکه بر اساس اطلس یادگیری آموزش ها ترکیبی خواهد بود.

وی با اشاره به دومین اصل بازگشایی مدارس اضافه نمود: آموزش ها با توجه به شرایط منطقه، مدرسه، کلاس و پایه اقتضایی است.

حسینی سومین اصل را آموزش های ترکیبی دانست و گفت: اصل بعدی تقدم ذاتی سلامت است و بر همین اساس واکسیناسیون 90 درصد معلمان انجام گرفته است و دانش آموزان هم در اولویت واکسیناسیون قرار دارند.

وی پنجمین اصل را ارتقای کیفیت دانست و گفت: اصل بعدی تفویض اختیار به شورای مدرسه و منطقه است تا در مورد نوع آموزش با تقدم ذاتی سلامت بر همه امور تصمیم بگیرند. عدالت بویژه توزیع عادلانه امکانات دیجیتالی، قانع کردن سازی، حفظ تجربه دوران کرونا بویژه استفاده از شبکه شاد، حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه تنش اصول هفتم تا دهم بازگشایی مهری باشکوه است.

جانشین وزیر در طرح راهنمایی با بیان اینکه طرح راهنمایی در راستای تامین تجهیزات دیجیتالی مورد احتیاج دانش آموزان کم برخوردار با جدیت پیگیری می گردد گفت: یکی از جلوه های عدالت، تامین فرصت های آموزشی با رویکرد عدالت ترجیحی و برخوردار از امکانات دیجیتالی است و طرح راهنمایی با همین رویکرد در حال پیگری است..

معاون وزیر در خاتمه با بیان اینکه در مهر جاری در 4 محور 10 شاخص باید محقق گردد گفت: تامین معلم برای تمامی کلاس ها، وجود مدیر و معاون در تمام مدارس، وجود برنامه عملیاتی و اطلس یادگیری در تمام مدارس، رعایت پروتکل های بهداشتی در تمام مدارس، ثبت نام همه دانش آموزان، توزیع کتب بین همه دانش آموزان، سنجش تمامی دانش آموزان بدو ورود به دبستان، دسترسی همه دانش آموزان به امکانات دیجیتالی، صدور ابلاغ برای تمامی معلمان و واکسینه شدن همه معلمان شاخص های است که در محور های کلاس، مدرسه، دانش آموز و معلم باید اجرایی گردد.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 31 شهریور 1400 بروزرسانی: 31 شهریور 1400 گردآورنده: yazdblog.ir شناسه مطلب: 4517

به "10 استراتژی آموزش و پرورش برای بازگشایی تدریجی و باشکوه مدارس در شروع مهر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "10 استراتژی آموزش و پرورش برای بازگشایی تدریجی و باشکوه مدارس در شروع مهر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید