بیانیه سفیر چین در نشست شورای حکام

به گزارش یزد بلاگ، بیانیه سفیر چین آقای Wang Qun در نشست شورای حکام منتشر شد.

بیانیه سفیر چین در نشست شورای حکام

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، متن بیانیه به توضیح زیر است:

خانم رئیس

چین گزارش مدیرکل در خصوص موافقت نامه پادمانی معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) با جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند GOV/2020/30 را مورد ملاحظه قرار می دهد. اگرچه مسأله ارائه دسترسی توسط ایران به خودی خود موضوع موافقت نامه پادمان جامع (CSA) است، این گزارش، همراه با پیش نویس قطعنامه بعضی از کشور ها در خصوص مسأله مذکور می تواند روندی را تحت شرایط فعلی شروع نماید که ممکن است مسأله هسته ای ایران را دوباره به دو راهی مشحون از ابهام برگرداند. چین عمیقاً نگران تحولات مبتنی بر گزارش فوق است.

مدتی است تنش های مربوط به مسأله هسته ای ایران دوباره زیاد شده اند. ریشه های اصلی این شرایط در شیوه های یک جانبه گرایانه و قلدرمأبانه ایالات متحده نهفته است، به طوری که خروج یک جانبه آمریکا از برجام و سیاست فشار حداکثری

بر ایران گواه بر آن است. علاوه بر این، ایالات متحده نه تنها به معافیت های تحریمی به جامانده از پروژه های هسته ای مرتبط با برجام را سرانجام داده است بلکه آشکارا در راستا لغو تحریم های تسلیحاتی متعارف علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و از بین بردن کامل برجام فشار وارد می آورد.

در این زمینه، چین نگرانی خود را در خصوص اصرار آژانس در اقدام شتابزده به منظور نتیجه گیری درخصوص امتناع ایران در ارائه دسترسی و این که آژانس گزارش مربوطه خود را قبل از نشست فعلی شورا منتشر کرده است ابراز می دارد.

خانم رئیس.

سه واقعیت اساسی درباره موضوعات اجرای پادمان در ایران را بایستی مدنظر قرار داد:

- اول، ماهیت غیر اضطراری موضوع دسترسی است که در گزارش مدیرکل نیز بر آن تأکید شده است. دبیرخانه قبل از نشست شورا در ماه مارس سال جاری این موضوع را که به روشنی در سوابق ثبت شده است، با شورا در میان گذاشت که سابقه موضوع آنالیز به سال ها قبل برمی گردد و ضمن این که شامل مقدار خیلی کمی از مواد هسته ای می گردد و این موضوع به خودی خود فوری نبوده و مستلزم خطر اشاعه ای نیست.

- دوم، ایران از زمان اجرای برجام در سال 2016 همواره سطح بالایی از همکاری با آژانس را در زمینه نظارت و راستی آزمایی حفظ کرده است و در واقع این کشور، میزبان بیشترین تعداد بازرسی ها آژانس بوده است.

- سوم، معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان جهت مصاحبهی سیاسی دو بار به ایران سفر کرده است. ایران همچنین بار ها و بار ها بر آمادگی خود برای ادامه مصاحبه و همکاری با آژانس جهت اجرای تعهدات خود تحت موافقت نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی (AP) تأکید کرده است ضمن این که ایران از آژانس برای بازدید و مشورت بیشتر دعوت کرده است.

خانم رئیس.

گزارش فوق (GOV/2020/30) گزارشی است که مدیرکل شخصاً آن را ارائه کرده است که مستلزم تأیید کشور های عضو نیست، اما با این وجود هنوز امکان دارد تا مبنایی را برای اقدام بعدی شورای حکام و حتی شورای امنیت فراهم سازد. به همین دلیل خاص، چنین گزارشی باید بی طرفانه و عینی بر اساس مفاد مربوطه موافقت نامه پادمان جامع (CSA) و پروتکل الحاقی (AP) باشد. در این زمینه تمایل دارم تا دبیرخانه در موارد زیر شفاف سازی هایی ارائه نماید:

اولاً، مبنای حقوقی خاص درخواست آژانس برای دسترسی باتوجه به مقررات مربوطه موافقت نامه پادمان جامع (CSA) و پروتکل الحاقی (AP) چیست؟ آیا این واقعیتی غیرقابل انکار نیست که نظرات مختلفی در شورا درخصوص سئوال مشروعیت درخواست فوق توسط آژانس وجود دارد؟

ثانیاً، آژانس در گزارش خود چنین نتیجه گیری کرده است که سه فعالیت احتمالی که احتمالاً در ایران وجود داشته است، یعنی احتمال مته کاری و ترکیب اورانیوم طبیعی، احتمال فرآوری و تبدیل سنگ معدن اورانیوم از جمله فلوریناسیون مربوط به چرخه سوخت هسته ای و احتمال آزمایش انفجاری متعارف از جمله در رابطه با آزمایش حفاظ در آماده سازی برای استفاده از آشکارساز های نوترونی به دلیل عدم راستی آزمایی وجود دارد. آیا با این وجود، این رویکرد آژانس مبتنی بر پیش داوری یا حتی فرض از پیش مجرم شناختن نیست؟

ثالثاً، از سه احتمال فوق، بدیهی است که هیچ قطعیتی از طرف آژانس در خصوص فعالیت های مذکور وجود ندارد. در چنین شرایطی، خصوصاً در زمانی که ایران بار ها و بار ها عزم خود را برای ادامه همکاری با آژانس تکرار کرده و آژانس را برای مصاحبه های بیشتر به ایران دعوت کرده است، چرا آژانس همچنان به نتیجه گیری در خصوص امتناع دسترسی ایران و ارائه گزارش با چنین عجله ای اصرار دارد؟ آیا این حرکت به حل مشکل یاری خواهد نمود یا فقط شرایط را بدتر می کند؟

خانم رئیس.

با توجه به موارد فوق، چین همچنان بر این اعتقاد خود استوار شده است که هنوز راه چارهی در خصوص موضوع دسترسی از طرف ایران وجود دارد. چین تحت چنین شرایطی نمی تواند با توجه به این رویکردی که گزارش مدیرکل در حال حاضر ارائه شده است و با نتیجه گیری مندرج در آن موافقت نماید. چین حتی نمی تواند با هیچ قطعنامه ای که مبنای آن مشاجره انگیز باشد، موافقت نماید. بعضی کشور ها ضمن پیشبرد پیش نویس قطعنامه، خطر این اقدام خود را نادیده می انگارند. این یک مورد کلاسیک از کاملاً بی مسئولیتی باتوجه به سیاست شتر مرغی است. چنین پیش نویس قطعنامه ای، پس از تصویب، ممکن است احتمالاً مبنایی برای اقدامات بیشتر در شورای امنیت و مهر انتها بر برجام باشد که نه تنها به ضرر موافقت نامه پادمان جامع (CSA) و پروتکل الحاقی (AP) است بلکه کل رژیم جهانی منع اشاعه که معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) به عنوان سنگ بنای آن است را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

خانم رئیس.

چین از ایران می خواهد تا با جدیت به اجرای تعهدات خود تحت موافقت نامه پادمان جامع (CSA) و پروتکل الحاقی (AP) عمل نماید، از خود انعطاف پذیری و سازندگی نشان دهد و ارتباطات عمیق خود با آژانس در خصوص موضوع دسترسی را با هدف یافتن راه چاره در کوتاه ترین زمان به وسیله مصاحبه و همکاری ادامه دهد.

چین از آژانس می خواهد تا وظایف خود را به شیوه مستقل، عینی و بی طرفانه ای انجام دهد و فعالیت های نظارتی و راستی آزمایی در خصوص ایران را مطابق مقررات مربوطه موافقت نامه پادمان جامع (CSA) و پروتکل الحاقی (AP) ضمن اجتناب از سیاسی کاری انجام دهد.

چین از ایالات متحده می خواهد تا به وسیله دست کشیدن از فشار حداکثری خود بر ایران، سیاست نادرست خود را تغییر دهد.

چین همچنین از طرف های مرتبط می خواهد که از اعمال فشار ناخواسته به ایران با استفاده از قطعنامه ها و اعمال فشار بیش از این خودداری کرده و از به رأی گذاشتن این قطعنامه صرفنظر کنند.

خانم رئیس.

در این لحظه مهم، حفظ برجام به حفظ چندجانبه گرایی و رژیم بین المللی عدم اشاعه یاری می کند. همچنین حفظ برجام به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه، در راستای منافع اساسی همه طرف ها یاری می کند.

چین از همه طرف های ذی ربط می خواهد که با برعهده دریافت مسئولیت تاریخی خود با ادامه حمایت از مصاحبهی سازنده و همکاری بین آژانس و ایران به منظور حل و فصل مناسب مسائل مربوط به اجرای پادمان، تصمیم تاریخی درستی بگیرند.

به هیچ وجه نمی توانیم اجازه دهیم موضوع هسته ای ایران مجدداً به جاده قدیمی تقابل برگردد.

سپاسگزارم، خانم رئیس.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 6 مهر 1400 بروزرسانی: 6 مهر 1400 گردآورنده: yazdblog.ir شناسه مطلب: 1516

به "بیانیه سفیر چین در نشست شورای حکام" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بیانیه سفیر چین در نشست شورای حکام"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید