72 نشریه علمی بین المللی در کشور وجود دارد

به گزارش یزد بلاگ، به گزارش خبرنگاران به نقل از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، وبینار سراسری سردبیران و مدیران مسئول نشریات علمی توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برگزار گردید.

72 نشریه علمی بین المللی در کشور وجود دارد

دکتر محسن شریفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم گفت: کمیسیون نشریات وزارت علوم که در حال حاضر بالغ بر 1300 نشریه علمی کشور را مدیریت می نماید، نظارت، ارزیابی و تدوین سیاست ها و چارچوب های نشریات را انجام می دهد.

وی اضافه کرد: کمیسیون نشریات علمی، ساماندهی و ارتقای کیفیت نشریات علمی را به وسیله هدفمندسازی توسعه کمی نشریات علمی با رویکرد پایش عملکرد به جای صدور مجوز علمی، ارتقای کیفیت محتوای نشریات علمی و ایجاد ساز وکار ارزیابی، ایجاد نشریات داخلی با رویکرد بین المللی شدن و حضور در نمایه های معتبر و همچنین تشویق و حمایت اقتصادی از نشریات انجام می دهد.

در ادامه، دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: نشریات علمی در نظام علمی کشور صندلیی ویژه دارد. اولین اثربخشی آن در آئین نامه ارتقا، سپس دوره های تحصیلات تکمیلی و همچنین نقش بی بدیل آن در انعکاس نتایج حاصل از فعالیت های علمی کشور مشاهده می گردد.

وی اضافه کرد: نشریات در سطح جهان اهمیت بسیاری دارد و یکی از مهمترین عواملی است که باعث امتیاز گذاری و امتیاز دهی و رتبه بندی علمی کشورهای جهان شده است که بر همین اساس، سازمان های عظیم بین المللی تأسیس شده اند و از بازار آن بهره می برند.

رحیمی ادامه داد: هدف اصلی توسعه کمی و کیفی نشریات است. از بعد کمی هر مجموعه ای که حائز شرایط بود، آمادگی آنالیز انتشار مجله آنها را داریم. در بعد کیفیت چون نشریات درجه بندی می شوند، این خود عاملی برای ارتقای کیفی نشریه به درجات بالاتر است که در این زمینه به شدت باید کوشید تا کیفیت نشریات بالاتر برود.

وی اضافه کرد: نکته ای که بر انجام آن تاکید دارم این است که تمام نشریات علمی که کیفیت علمی خوبی دارند و امکان نمایه شدن در بسترهای بین المللی را دارند باید در این زمینه اقدام نمایند.

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید نمود: سلامت اخلاقی مجلات بسیار حائز اهمیت است و ایجاد چنین فضای سالم علمی در کشور باید در سطح بین المللی نیز منعکس گردد. در داوری ها باید به این نکات توجه گردد که کپی برداری یا ترجمه مقالات سایرین انجام نشده باشد که البته شورای اخلاق در پژوهش در وزارتخانه به همین منظور تشکیل شده است و این امور را آنالیز می نماید.

وی گفت: باید بستر توسعه مقالات و مجلات علمی - ترویجی را گسترش دهیم چرا که آنها حلقه ای هستند که محیط علمی اجتماعی را کامل می نمایند.

در ادامه این وبینار، دکتر محمدجواد دهقانی رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) گفت: آئین نامه ارزیابی نشریات به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ارتقای کیفی نشریات علمی و نظارت بر عملکرد و اعتبار علمی آنها تدوین شده است و جهت تسهیل در انجام امور نشریات و اجرای سیاست های دولت مبنی بر تمرکز زدائی از تاریخ 9 اردیبهشت 98 آئین نامه جدید تدوین و جایگزین آئین نامه معین اعتبار علمی نشریات، مصوب سال 8 بهمن 90 شد.

وی اضافه کرد: بر این اساس، از این پس به جای صدور گواهی اعتبار علمی برای نشریات، رتبه نشریه در ارزیابی ها بعنوان اعتبار علمی نشریه قلمداد می گردد. همچنین از تاریخ ابلاغ، به جای دسته بندی نشریات به صورت علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی، تمامی نشریات مشمول آئین نامه تحت عنوان یکسان نشریه علمی شناخته می شوند.

دهقانی گفت: ارزیابی بخش جدایی ناپذیری از نظام علمی بوده و با توجه به اهمیت صندلی نشریات در عصر جهانی شدن، لزوم انجام ارزیابی کمی و کیفی وبگاه نشریات، به صورت دوره ای به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف و ارتقا صندلی علمی کشور ضروری به نظر می رسد.

وی یادآور شد: کمیت و کیفیت نشریات علمی در سطح وب، نشانگر رشد دانش در سطح ملی و بین المللی و به عنوان یکی از شاخص های توسعه جوامع در نظر گرفته می گردد. در این راستا طی نامه 11 دیماه 98 این مهم به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم فناوری (RICeST) ابلاغ و مسئولیت ارزیابی نشریات در سال 1398 به مرکز منطقه ای واگذار شد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ادامه داد: طی این فرآیند تعداد 1132 عنوان نشریه به لحاظ کمی توسط کارشناسان تیم مرکز منطقه ای ارزیابی و به لحاظ کیفی توسط بیش از 3300 داور متخصص موضوعی مورد آنالیز و ارزیابی نهاده شد.

وی گفت: آنالیز ها بر اساس 7 شاخص معین شده مطابق با آئین نامه کمیسیون شامل انتشار منظم و رعایت ضوابط آئین نامه نشریات، دارا بودن سامانه استاندارد، زیرساخت ها و اطلاعات شناسنامه ای نشریه، رعایت آئین نگارش، ساختار و کیفیت مقالات، فرآیند پذیرش مقالات و داوری تخصصی، شرایط نشریه در نمایه های استنادی، تخصصی و اجتماعی و بکارگیری مقررات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای رعایت اخلاق نشر و جلوگیری از بروز تخلفات علمی انجام شد.

دهقانی گفت: 7 شاخص مذکور جمعاً 52 معیار را دربرداشتند. در فرآیند ارزیابی با مراجعه و آنالیز وبگاه نشریات میزان تبعیت نشریات از هر یک از معیارها معین و امتیاز دهی شدند. با توجه به اینکه در آئین نامه نشریات علمی مسئولیت سیاستگذاری و نظارت بر ارزیابی نشریات بر عهده کمیسیون نشریات علمی است و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بعنوان مجری ارزیابی بوده است؛ از این رو کمیسیون نشریات، نتایج نهایی را تأیید و بیان کرد.

وی یادآور شد: طبق آئین نامه و بر اساس امتیازات کسب شده توسط هر نشریه از مجموع شاخص ها، رتبه بندی نشریات بدین توضیح بود: نشریات نمایه شده در پایگاه های جی. سی.آر (Q1-Q4)، وب او ساینس و اسکوپوس (Q1-Q4): نشریات بین المللی؛ نشریات با کسب 801 تا 1000 امتیاز: برجسته (الف)؛ نشریات با کسب 601 تا 800 امتیاز: خوب (ب)؛ نشریات با کسب 401 تا 600 امتیاز متوسط (ج)؛نشریات با کسب 400 امتیاز و پایین تر ضعیف (د).

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) گفت: بر این اساس، نتیجه ارزیابی نشان داد از 1132 عنوان نشریه مورد آنالیز تعداد 72 نشریه عنوان بین المللی، تعداد 102 عنوان رتبه الف، 803 عنوان رتبه ب، 134 عنوان رتبه ج و 21 عنوان رتبه دال را کسب کردند.

حوزه موضوعی علوم انسانی فنی و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دامپزشکی علوم پایه هنر و معماری جمع
رتبه
بین المللی 9 23 9 3 28 0 72
الف 42 31 8 2 15 4 102
ب 502 90 117 5 59 30 803
ج 77 21 19 1 13 3 134
د 11 4 - 1 4 1 21
جمع 641 169 153 12 119 38 1132

این وبینار به منظور رویکردها و برنامه های ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی ویژه سردبیران و مدیران مسئول نشریات علمی با ثبت نام حدود 980 نفر متقاضی برگزار شده است.

محورهای موضوعی وبینار شامل سیاست های کلی و برنامه های وزارت علوم برای ارتقای کمی و کیفی نشریات علمی، ارائه گزارش و تحلیل شرایط ارزیابی و رتبه بندی سال 1398 نشریات علمی، شاخص های ارزیابی و شیوه نامه اجرایی رتبه بندی نشریات علمی، برنامه و اقدامات ارزیابی و رتبه بندی سال 1399 نشریات علمی، صندلی ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در نظام های ارزیابی آموزش عالی شامل ارتقا، ترفیع، تشویق مقالات و تحصیلات تکمیلی، پشتیبانی و حمایت های وزارت عتف از نشریات برتر بر اساس رتبه بندی نشریات علمی است.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 6 مهر 1400 بروزرسانی: 6 مهر 1400 گردآورنده: yazdblog.ir شناسه مطلب: 2766

به "72 نشریه علمی بین المللی در کشور وجود دارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "72 نشریه علمی بین المللی در کشور وجود دارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید