مقاله: تعبیر خواب کفن، کفن کردن مردگان در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش یزد بلاگ، ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.

مقاله: تعبیر خواب کفن، کفن کردن مردگان در خواب چه تعبیری دارد؟

حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود

تعبیر گران قدیمی در مورد دیدن کفن در خواب تعابیر مختلفی را بیان کرده اند که با توجه به نوع خواب متفاوت است ابن سیرین دیدن کفن کردن مردگان در خواب را نشانه ای از بدست آوردن مال حرام می داند.

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب دیدید که برای مرده کفن درست می کردید و آن شخص آشنا بود نشانه رنج و بلا خواهد بود.

ابن سیرین: اگر مشاهده کردید که کفن از تن مرده ای در می آورید در دنیا در راه آن مرده قدم بر خواهد داشت.

محمد بن سیرین: اگر ببیند به مانند یک غسال مردگان را در کفن می کند بیانگر آن است که از شخص مرده مالی حرامی بدست می آورد و اگر بیننده خواب فرد فاسقی باشد منافق و بد دین خواهد شد.

آنلی بیتون می گوید: دیدن کفن در خواب، نشانه بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن می باشد. کسادی در کار راه خواهد یافت، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد رساند.

منبع مقاله: تعبیر خواب کفن، کفن کردن مردگان در خواب چه تعبیری دارد؟

انتشار: 22 آبان 1400 بروزرسانی: 22 آبان 1400 گردآورنده: yazdblog.ir شناسه مطلب: 4599

به "مقاله: تعبیر خواب کفن، کفن کردن مردگان در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مقاله: تعبیر خواب کفن، کفن کردن مردگان در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید