فال حافظ امروز ، 19 آبان ماه با تفسیر دقیق

به گزارش یزد بلاگ، خبرنگاران : فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد. برای اینکه فال حافظ امروزتان را بدانید این مطلب را از دست ندهید.

فال حافظ امروز ، 19 آبان ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ در بین مردم ایران جایگاه ویژه ای دارد. فال حافظ به شکل روزانه در خبرنگاران برای متولدین 12 ماه سال منتشر می شود. فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد. فال حافظ به تفسیر دقیق نیاز دارد. برای اینکه فال حافظ امروزتان را بدانید این مطلب را از دست ندهید.

فـال حـافـظ متولدین فروردین

الا یا ایهّا الساقی اَدِر کاَساً و ناوِلها

که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها

ببوی نافه ٔ کآخر صبا زان طرّه بگشاید

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها

تعبیر فال حافظ :

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد آیا تصور می کنید زندگی امروز کمی آشفته است و هیچ چیز سر جای خودش نیست؟ اما این فقط افکار شما است. اتفاقا انرژی های بسیار خوبی در هوا جاری است و می توانید از آنها برای بهبود اوضاع کاری خود استفاده کنید. امروز فقط کارهایی را انجام دهید که به شما شادی و لذت می دهند یا به طور مثال، خانه خود را تمیز و مرتب کنید. به صورت کلی، امروز احساسات خوبی خواهید داشت و هرچه به انتهای روز نزدیک می شوید، بهتر نیز می شود. از این فرصت برای مهرورزی بیشتر به عشق تان بهره بگیرید.

فـال حـافـظ متولدین اردیبهشت

بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال

خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد شما امروز خیلی راحت تر می توانید با دوستان و اعضای خانواده تان ارتباط برقرار کنید، برای اینکه قادر هستید به مسائل و مسائل حساس از تمام زوایا نگاه کنید. شما حتی بهترین نفر برای میانجی کردن در دعواهای خانوداگی هستید. اما وقتی برای انتخاب کردن بهترین عملکرد-خواه عملکرد خود و یا دیگران- تحت فشار قرار بگیرید اوضاع پیچیده می شود. وقتی تنها کسی هستید که می توانید تصمیم بگیرید و آمادگی لازم را دارید بگذارید دیگران بفهمند و از گفتن این موضوع نترسید.

فـال حـافـظ متولدین خرداد

ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت

و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت

خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز

کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروزشما نشان می دهد هنگامی که شما برای کمک کردن به فردی پیش قدم می شوید مهارتهای سازمان یافته شما می تواند آن فرد را نجات دهد. شما اصلاً دوست ندارید که در جلوی جمع به دیگران کمک کنید؛ و واقعاً دوست ندارید که شناخته بشوید. اغلب اوقات همین که بفهمید کار سخت شما مؤثر بوده احساس رضایت خواهید کرد و شما می توانید هر تصمیمی که گرفته اید را به اتمام برسانید.

فـال حـافـظ متولدین تیر

حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان

باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما

دریای اخضر فلک و کشتی هلال

هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید امروز قادرید که بسیار جدی و عمیق فکر کنید، گرچه که ممکن است درگیر نگرانی هایی شوید. از این که ذهنتان را معطوف به گذشته ها کنید، مطالب بسکمک می آموزید، خصوصاً مواردی که به تازگی اتفاق افتاده است. این کار به شما نشان می دهد که در حال حاضر چگونه باید رفتار کنید. ممکن است تشخیص دهید که تاریخ در خطر تکرار دوباره است، مگر این که شما دست به اقدام کاری برای جلوگیری از آن کنید.

فـال حـافـظ متولدین مرداد

ای مدّعی برو که مرا با تو کار نیست

احباب حاضرند باعدا چه حاجتست

ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار

می داندت وظیفه تقاضا چه حاجتست

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید امروز شما می توانید در یک لحظه خیلی به خودتان مطمئن باشید و در لحظه دیگر از اعتماد به نفس بالای خود رنج می برید. سیر کردن در این فرایند اصلاً جالب نیست، اما شما می توانید طی این مراحل چیزهای خیلی مهمی درباره خودتان بفهمید و خودتان را بهتر بشناسید. سرزنش کردن و مقصر دانستن دیگران باعث نمی شود احساس بهتری پیدا کنید و مطمئناً به آنها هم کمکی نخواهد کرد.

فـال حـافـظ متولدین شهریور

عمری ست تا ز زلف تو بویی شنیده ام

زان بوی در مشام دل من هنوز بوست

حافظ بَدَست حال پریشان تو ولی

بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد امروز خصلت حقیقت گویی شما در حالیکه باعث می شود شما احساس خوبی نسبت به خود داشته باشید، شما را به چیزهایی که می خواهید می رساند. حتی اگر شما بین دو تفکر مختلف تردید داشته باشید، هر یک از آنها قدرتی جادویی در خود نهفته دارند. به جای اینکه درگیر احساسات شوید، توانایی هایتان را بالاتر ببرید و به جهان اطرافتان عشق بورزید.

فـال حـافـظ متولدین مهر

مکن بنامه سیاهی ملامت من مست

که آگهست که تقدیر بر سرش چه نوشت

قدم دریغ مدار از جنازهٔ حافظ

که گرچه غرق گناهست می رود به بهشت

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروزشما این تفسیر را دارد که شما حرفهایی برای گفتن به خانواده یا نزدیک ترین دوستانتان دارید، اما به آرامی صحبت کردن برای اینکه مکالمه ای مطلوب داشته باشید برایتان کار سختی است. ممکن است افکار شما خیلی پراکنده باشند . شما حتی شاید نفهمید که چگونه می توانید موضوع صحبت را به سمت موضوعاتی که لازم است گفته شود بکشانید. مهم نیست که این موضوع چقدر پیچیده باشد، شما می توانید ابتدا با صحبت کردن در مورد کلیات مبهم به نتیجه برسید و سپس به آرامی مطلب را به مبحثی بکشانید که می دانید مورد قبول اطرافیانتان واقع می شود.

فـال حـافـظ متولدین آبان

ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم

یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت

این راه را نهایت صورت کجا توان بست

کش صد هزار منزل بیشست در بدایت

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد شما تخیلات زیبا و قشنگی را برای ﺁینده تان دارید و به بیشتر ﺁنها در ﺁینده ای نه چندان دور خواهید رسید فقط باید تلاش کنید.شانس تان را تا از دست نرفته است در تمام زمینه های زندگی تان امتحان کنید از ریسک کردن ابایی نداشته باشید. اجازه ندهید ندای درونی تان به شما ترس و اظطراب وارد کند که از انجام کارهایتان باز بمانید.به جای این کارها کمی به ﺁینده تان امیدوار باشید تا پیروز شوید.

فـال حـافـظ متولدین آذر

همای اوج سعادت بدام ما افتد

اگر ترا گذری بر مقام ما افتد

حباب وار براندازم از نشاط کلاه

اگر ز روی تو عکسی بجام ما افتد

تـعبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید به نظر می رسد تمام افراد نسبت به برنامه های آینده خود نگران هستند، و این آشفتگی دور و بر شما کمی شما را عصبی کرده است .شما درگیر واقعیت ها هستید و این امر وقتی که یک نفر نمی تواند منظورش را به شما بفهماند باعث ناراحتی شما می شود. آرامش داشته باشید؛ وقتی که شما در مورد دیگران قضاوت می کنید، این عمل باید منجر به قضاوت خودشناسانه هم بشود.

فال حافظ متولدین دی

دل از من برد و روی از من نهان کرد

خدا را با که این بازی توان کرد

شب تنهائیم در قصد جان بود

خیالش لطفهای بیکران کرد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید ممکن است شما واقعا قادر باشید که یک تغییر ناگهانی را که امروز اتفاق می افتد پیش بینی کنید و در این زمان است که مقاومت در برابر یک تغییر غیر قابل اجتناب را رها می کنید. اگر اخیرا ترس از شکست داشته اید، بدانید که ممکن است آنها شما را از دیدن جنبه های مثبت اتفاقات روزمره بازمی دارند. اما این نیروی خوبی است برای سیر در ناشناخته ها و راهی که شما بدان وسیله آینده خود را تصور می کنید تاثیر زیادی بر خلاقیت شما دارد.

فـال حـافـظ متولدین بهمن

میان مهربانان کی توان گفت

که یار ما چنین گفت و چنان کرد

عدو با جان حافظ آن نکردی

که تیر چشم آن ابرو کمان کرد

تعبیر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که شما قبل از اینکه از ته دل بخواهید به حرف یا پیامی گوش بدهید، لازم است که این پیام چند بار بهتان گفته شود. منظور این نیست که خیلی کند عمل می کنید. شما فقط خیلی اصرار دارید که فعالیت های یکنواخت روزمره تان را تغییر بدهید، حتی اگر بدانید این کار بهترین کار مورد علاقه تان نیست. البته هیچ کس دیگری نمی تواند برایتان تصمیم بگیرد، شما فقط باید نسبت به نصیحت ها و پیشنهادات گوش شنوا داشته باشید. البته فقط به کسانی که قصد کمک کردن بهتان را دارند اعتماد کنید.

فـال حـافـظ متولدین اسفند

گر می فروش حاجت رندان روا کند

ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند

ساقی بجام عدل بده باده تا گدا

غیرت نیاورد که جهان پربلا کند

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید شما یکی از فرصتهای خوب در زندگیتان را از دست داده اید و خیلی هم از این اتفاق ناراحت نیستید. اگر شما خودتان را به دست تقدیر بسپارید و منتظر اتفاقاتی باشید که در آینده رخ می دهند، این فرصت دوباره به شما رو خواهد کرد. این اتفاق مثل ملاقاات کردن افرادی می ماند که شما نمی دانید آنها کی و کجا به سراغ شما می آیند. هنوز تا آن موقع شما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، پس سر خودتان را شلوغ نگه دارید.

منبع: رکنا
انتشار: 28 آذر 1400 بروزرسانی: 28 آذر 1400 گردآورنده: yazdblog.ir شناسه مطلب: 4639

به "فال حافظ امروز ، 19 آبان ماه با تفسیر دقیق" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فال حافظ امروز ، 19 آبان ماه با تفسیر دقیق"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید