مقاله: گلخانه در پشت بام یا روف گاردن

به گزارش یزد بلاگ، ﺧﺎک و ﻛﻮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺑﺎغ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ دﻗـﺖ در ﻣﺤـﻞ ﺧـﻮد ﻗـﺮار ﻣـیﮔﻴـﺮد. ﻣﻮادی ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ روف گاردن اﺳﺘﻔﺎده می ﺷـﻮد، دارای ﻋﻤـﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻃـﻮﻻنی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮد ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ دوره ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ 30 ﺗـﺎ 50 ﺳﺎل اﺳﺖ.

مقاله: گلخانه در پشت بام یا روف گاردن

اگر شما جز آن دسته از افرادی هستید که برای ایجاد این محیط زیبا فضای مناسبی دارید، ما به شما تبریک می گوییم چرا که جزء انسان های خوش شانس هستید. در این مطلب ما شما را با انواع گلخانه در پشت بام و وسایل مورد احتیاج اولیه برای ساخت آن آشنا خواهیم کرد. در ادامه با ما همراه باشید.

ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ آن ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺮ پشت ﺑﺎم ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ روی آن ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺮﮔﻮنی، اﻳﺰوﮔﺎم ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻳﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و اﺣﻴﺎناً روی آن ﻣﻮزاییک ﻳﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺷﺪه اﺳﺖ.

با چند ترفندهای خلاقانه برای چیدمان و طراحی دکوراسیون پشت بام می توانید زیباترین فضا را برای خانه خود طراحی کنید. به عنوان مثال داشتن گلخانه یکی از آرزو های هر علاقه مند به گل و گیاه است. گاهی به دلیل نبودن فضا و امکانات کافی نمی توان به راحتی گلخانه ساخت. بیشتر ما انسان ها به گیاهان علاقه مند و دوستدار طبیعت و نگهداری از آن ها هستیم. شما هم به دلیل مشغله های زیاد و کمبود جا در خانه، خود را از داشتن یک گلخانه با گیاهان زیبا محروم نموده اید؟

منبع مقاله: گلخانه در پشت بام یا روف گاردن

انتشار: 17 آبان 1400 بروزرسانی: 17 آبان 1400 گردآورنده: yazdblog.ir شناسه مطلب: 4591

به "مقاله: گلخانه در پشت بام یا روف گاردن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مقاله: گلخانه در پشت بام یا روف گاردن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید