تعبیر خواب جغد (بوف)

به گزارش یزد بلاگ، با تعبیر خواب جغد، تعبیر خواب حمله جغد، تعبیر خواب خوردن گوشت جغد، دیدن جغد مرده در خواب و تعبیر خواب صدا و آواز جغد همراه ما باشید.

تعبیر خواب جغد (بوف)

سرویس سرگرمی - جغد توانایی دیدن در تاریکی را دارد به همین دلیل نمایانگر حس شهود ماست که توان دیدن یا بینش موشکافانه و دقیق مفاهیم و احساسات را دارد. مراقبت از این حس به عنوان یکی از عوامل یکپارچه به همراه بسیاری از دیگر جنبه های تاریک و نهان تجارب و رفتار شما به مانند تغذیه کردن جغد است. به نظر می رسد ناخودآگاه انسان حسی از هم نهشتی با تمام حیات دارد و جغد با این گونه خرد جمعی سخن می گوید. به دلیل ارتباط جغد با قسمت پنهان حیات، ما گاهی از آن می ترسیم و یا احساس خطر می کنیم.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب جغد

ابن سیرین گوید: در خواب، مردی است نابکار و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب، مبارک نباشد.

معبرین غربی گویند:

  • دیدن جغد در خواب نشانه حاکم ستمگر و یا سارق خطرناکی است که بدون یاری دیگران کار می نماید.
  • همچنین در جایی دیگر گفته شده است که جغد نشانه بیکاری، دوری از ترس و سردرگمی است
  • اگر جغد در کنار شما سقوط کرد بیانگر رسیدن خبر مرگی از دیگران به شماست.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جغد دشمن مکار بود

آنلی بیتون می گوید: دیدن جغدی بر شاخه های درخت، نشانه آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می کوشند.

تعبیر خواب حمله جغد

اگر کسی درخواب خود را در جنگ با جغد ببیند در بیداری نیز با کسی به درگیری خواهد پرداخت.

تعبیر خواب صدای جغد

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است.

آنلی بیتون می گوید: شنیدن صدای بم جغد در خواب، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید.

تعبیر خواب خوردن گوشت جغد

ابراهیم کرمانی: اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی سارق نابکار به قدر آن چیز بخورد.

تعبیر خواب جغد مرده

آنلی بیتون می گوید: دیدن جغد مرده در خواب، نشانه رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است.

مجله زیتوا: مجله زیتوا | مجله خبری ایران و جهان پیرامون

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

منبع: setare.com
انتشار: 6 مهر 1400 بروزرسانی: 6 مهر 1400 گردآورنده: yazdblog.ir شناسه مطلب: 2338

به "تعبیر خواب جغد (بوف)" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب جغد (بوف)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید