درباره مجله یزد بلاگ

با مجله یزد بلاگ آشنا شوید، جذابیت های تاریخی و اقلیم شهر جهانی یزد، آخرین های گردشگری، مجله مسافرتی و گردشگری یزد، محله یزدی ها، آشنایی با جذابیت ها یزد همگی از اهداف ما هستند.